Begraafplaats Usselo

8. Sluiting begraafplaats

Artikel 25 - Sluiting begraafplaats

  1. Indien alle of nagenoeg alle graven zijn gebruikt zullen de uitgiftetermijnen niet meer worden verlengd.
  2. De Stichting verplicht zich om de begraafplaats normaal voor het publiek open te stellen en te onderhouden gedurende een periode van 30 jaar, gerekend vanaf de laatste begrafenis.
  3. Daarna zal de begraafplaats definitief worden gesloten met in achtneming van alle bepalingen hieromtrent in de Wet op de Lijkbezorging.