Begraafplaats Usselo

Algemeen

De grafrechten gelden voor een periode van 20 jaar.
Daarna kan het grafrecht telkens met 10 jaar worden verlengd.

Bedragen in euro's.

Tarief grafrechten

1 bijzeting 2.690
2 bijzettingen 3.155
Verlenging 10 jaar 545

Tarieven AB-grafrechten

1 bijzeting 3.840
2 bijzettingen 4.270
Verlenging 10 jaar 650

Tarieven kindergrafrechten

1 bijzeting 1.105
Verlenging 10 jaar 195

Tarieven urnengrafrechten

1 bijzeting 1.445
2 bijzettingen 1.645
Verlenging 10 jaar 375

Overige tarieven

Begraven op zaterdag 395
Urnenkelder 340
Urnen bijzetten (in bestaand graf) 355
Afwerken/sluiten graf (bij plaatsen van een grafkelder) 565
Vergunning grafmonument 42,50

Doorberekende tarieven

Door te berekenen tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Usselo

Koffie/thee/fris 1,65
Flesje bier/glas wijn 2,25
Chocolademelk/fristi flesje 1,95
Broodje ham/kaas 2,00
Kop soep 4,50
Cake 0,90
Krentewegge 2,25
Klokluiden met kerkdienst 30,00
Klokluiden met kerkdienst op zaterdag 50,00
Klokluiden zonder kerkdienst 55,00
Huur kerk exclusief organist 295,00
Huur kerk zaterdag exclusief organist 350,00
Organist 100,00
Organist op zaterdag 130,00
Koster 40,00
Koster op zaterdag 50,00
Condoleance (avond) in de kerk 240,00
Openbaren in Vererigingsgebouw voor aanvang rouwdienst kerk 50,00
Opbaren in Verenigingsgebouw, uitsluitend opbaren 100,00
CD-opname rouwdienst 30,00
Livestream 95,00
Gebruik beamer 45,00