Begraafplaats Usselo

Algemeen

De grafrechten gelden voor een periode van 20 jaar.
Daarna kan het grafrecht telkens met 10 jaar worden verlengd.

Bedragen in euro's.

De tarieven voor grafrechten zijn exclusief de kosten voor een bijzetting (grafdelven en -sluiten) welk tarief jaarlijks wordt aangepast.

Tarief grafrechten

Grafrecht, 20 jaar 2.900
Verlenging 10 jaar 830

Tarieven AB-grafrechten

Grafrecht, 20 jaar 3.995
Verlenging 10 jaar 830

Kindergrafrechten

Grafrecht, 20 jaar 1.290
Verlenging 10 jaar 415

Urnengrafrechten

Grafrecht, 20 jaar 1.560
Verlenging 10 jaar 415

Overige tarieven

Bijzetting in graven (openen en sluiten) 610,00
Begraven op zaterdag 425,00
Urnenkelder 370,00
Urnbijzetting 385,00
Vergunning grafmonument 45,00

Doorberekende tarieven

Door te berekenen tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Usselo

Koffie/thee/fris 1,80
Chocolademelk/fristi flesje 2,20
Broodje ham/kaas 2,20
Kop soep 4,95
Cake 1,00
Krentenwegge 2,50
Klokluiden met kerkdienst 30,00
Klokluiden met kerkdienst op zaterdag 50,00
Klokluiden zonder kerkdienst 55,00
Huur kerk exclusief organist 325,00
Huur kerk zaterdag exclusief organist 385,00
Organist 105,00
Organist op zaterdag 145,00
Koster 45,00
Koster op zaterdag 55,00
Condoleance (avond) in de kerk 250,00
Opbaren in Vererigingsgebouw voor aanvang rouwdienst kerk 55,00
Opbaren in Verenigingsgebouw, uitsluitend opbaren 105,00
CD-opname rouwdienst 40,00
Livestream 110,00
Gebruik beamer 40,00
Energietoeslag (afhankelijk van seizoen) 50,00