Begraafplaats Usselo

Reglement Begraafplaats Usselo

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2 - Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Hoofdstuk 3 - Voorschriften voor asbezorging

Hoofdstuk 4 - Voorschriften voor lijkbezorging

Hoofdstuk 5 - Grafbedekking

Hoofdstuk 6 - Onderhoud

Hoofdstuk 7 - Ruiming van de graven

Hoofdstuk 8 - Sluiting begraafplaats

Hoofdstuk 9 - Klachten

Hoofdstuk 10 - Overgangs- en slotbepalingen