Begraafplaats Usselo

Algemeen

De grafrechten gelden voor een periode van 20 jaar.
Daarna kan het grafrecht telkens met 10 jaar worden verlengd.

Bedragen in euro's.

Tarief grafrechten

1 bijzeting 2.520
2 bijzettingen 2.960
Verlenging 10 jaar 510

Tarieven AB-grafrechten

1 bijzeting 3.600
2 bijzettingen 4.005
Verlenging 10 jaar 610

Tarieven kindergrafrechten

1 bijzeting 1.035
Verlenging 10 jaar 185

Tarieven urnengrafrechten

1 bijzeting 1.355
2 bijzettingen 1.540
Verlenging 10 jaar 350

Overige tarieven

Begraven op zaterdag 370
Urnenkelder 320
Urnen bijzetten (in bestaand graf) 335
Afwerken/sluiten graf (bij plaatsen van een grafkelder) 530
Vergunning grafmonument 40

Doorberekende tarieven

Door te berekenen tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Usselo

Koffie/thee/fris 1,55
Frisdrank/tomatensap flesje 2,10
Chocolademelk/fristi flesje 1,85
Broodje ham/kaas 1,85
Kop soep 4,20
Cake 0,80
Krentewegge 2,10
Klokluiden met kerkdienst 25,00
Klokluiden met kerkdienst op zaterdag 45,00
Klokluiden zonder kerkdienst 50,00
Huur kerk exclusief organist 280,00
Huur kerk zaterdag exclusief organist 342,50
Organist 80,00
Organist op zaterdag 110,00
Koster 30,00
Koster op zaterdag 40,00
Condoleance (avond) in de kerk 220,00
Openbaren in Vererigingsgebouw voor aanvang rouwdienst kerk 40,00
Opbaren in Verenigingsgebouw, uitsluitend opbaren 80,00
CD-opname rouwdienst 30,00
Gebruik beamer 40,00