Begraafplaats Usselo

Algemeen

De grafrechten gelden voor een periode van 20 jaar.
Daarna kan het grafrecht telkens met 10 jaar worden verlengd.

Bedragen in euro's.

Tarief grafrechten

1 bijzeting 2.395
2 bijzettingen 2.815
Verlenging 10 jaar 485

Tarieven AB-grafrechten

1 bijzeting 3.425
2 bijzettingen 3.810
Verlenging 10 jaar 580

Tarieven kindergrafrechten

1 bijzeting 985
Verlenging 10 jaar 175

Tarieven urnengrafrechten

1 bijzeting 1.290
2 bijzettingen 1.465
Verlenging 10 jaar 335

Overige tarieven

Begraven op zaterdag 355
Urnenkelder 305
Urnen bijzetten (in bestaand graf) 320
Afwerken/sluiten graf (bij plaatsen van een grafkelder) 505
Vergunning grafmonument 40

Doorberekende tarieven

Door te berekenen tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Usselo

Koffie/thee/fris 1,50
Chocolademelk/fristi 1,75
Broodje ham/kaas 1,75
Kop soep 4,00
Cake 0,75
Krentewegge 1,75
Klokluiden met kerkdienst 25,00
Klokluiden met kerkdienst op zaterdag 45,00
Klokluiden zonder kerkdienst 50,00
Huur kerk exclusief organist 275,00
Huur kerk zaterdag exclusief organist 335,00
Organist 80,00
Organist op zaterdag 110,00
Koster 30,00
Koster op zaterdag 40,00
Condoleance (avond) in de kerk 220,00
Openbaren in Vererigingsgebouw voor aanvang rouwdienst kerk 40,00
CD-opname rouwdienst 30,00