Begraafplaats Usselo

Algemeen

De grafrechten gelden voor een periode van 20 jaar.
Daarna kan het grafrecht telkens met 10 jaar worden verlengd.

Bedragen in euro's.

Tarief grafrechten

1 bijzeting 2.470
2 bijzettingen 2.900
Verlenging 10 jaar 500

Tarieven AB-grafrechten

1 bijzeting 3.530
2 bijzettingen 3.925
Verlenging 10 jaar 600

Tarieven kindergrafrechten

1 bijzeting 1.015
Verlenging 10 jaar 180

Tarieven urnengrafrechten

1 bijzeting 1.330
2 bijzettingen 1.510
Verlenging 10 jaar 345

Overige tarieven

Begraven op zaterdag 365
Urnenkelder 315
Urnen bijzetten (in bestaand graf) 330
Afwerken/sluiten graf (bij plaatsen van een grafkelder) 520
Vergunning grafmonument 40

Doorberekende tarieven

Door te berekenen tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Usselo

Koffie/thee/fris 1,50
Chocolademelk/fristi 1,75
Broodje ham/kaas 1,75
Kop soep 4,00
Cake 0,75
Krentewegge 2,00
Klokluiden met kerkdienst 25,00
Klokluiden met kerkdienst op zaterdag 45,00
Klokluiden zonder kerkdienst 50,00
Huur kerk exclusief organist 275,00
Huur kerk zaterdag exclusief organist 335,00
Organist 80,00
Organist op zaterdag 110,00
Koster 30,00
Koster op zaterdag 40,00
Condoleance (avond) in de kerk 220,00
Openbaren in Vererigingsgebouw voor aanvang rouwdienst kerk 40,00
CD-opname rouwdienst 30,00