Begraafplaats Usselo

Algemeen

De grafrechten gelden voor een periode van 20 jaar.
Daarna kan het grafrecht telkens met 10 jaar worden verlengd.

Bedragen in euro's.

Tarief grafrechten

1 bijzeting 2.590
2 bijzettingen 3.040
Verlenging 10 jaar 525

Tarieven AB-grafrechten

1 bijzeting 3.700
2 bijzettingen 4.115
Verlenging 10 jaar 625

Tarieven kindergrafrechten

1 bijzeting 1.065
Verlenging 10 jaar 190

Tarieven urnengrafrechten

1 bijzeting 1.390
2 bijzettingen 1.580
Verlenging 10 jaar 360

Overige tarieven

Begraven op zaterdag 380
Urnenkelder 330
Urnen bijzetten (in bestaand graf) 345
Afwerken/sluiten graf (bij plaatsen van een grafkelder) 545
Vergunning grafmonument 42,50

Doorberekende tarieven

Door te berekenen tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Usselo

Koffie/thee/fris 1,55
Frisdrank/tomatensap flesje 2,10
Chocolademelk/fristi flesje 1,85
Broodje ham/kaas 1,85
Kop soep 4,20
Cake 0,80
Krentewegge 2,10
Klokluiden met kerkdienst 25,00
Klokluiden met kerkdienst op zaterdag 45,00
Klokluiden zonder kerkdienst 50,00
Huur kerk exclusief organist 280,00
Huur kerk zaterdag exclusief organist 342,50
Organist 80,00
Organist op zaterdag 110,00
Koster 30,00
Koster op zaterdag 40,00
Condoleance (avond) in de kerk 220,00
Openbaren in Vererigingsgebouw voor aanvang rouwdienst kerk 40,00
Opbaren in Verenigingsgebouw, uitsluitend opbaren 80,00
CD-opname rouwdienst 30,00
Gebruik beamer 40,00